Bine ați venit pe pagina dedicată evenimentului
135 ani de Învățământ Tehnic Românesc în Domeniul Infrastructurii Transporturilor

Celebrarea celei de-a 135-a aniversări a Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri reprezintă un moment perfect pentru o reflecţie asupra numeroaselor realizări ale acestei remarcabile instituţii. Pe parcursul fiecărei activități și inițiative, ce au vizat această importantă manifestare, am primit sprijinul mai multor personalități academice sau din mediul de afaceri.
Mulțumesc tuturor acelora care vor face din celebrare un succes.

Decan,
Mirela Mădălina STOIAN

COMITETUL DE ORGANIZARE

Președinte: • Mirela Mădălina STOIAN – Decan CFDP, Conf. dr. ing. - UTCB
Membri: • Adrian BURLACU – Prodecan CFDP, Conf. dr. ing. - UTCB
• Oana Mihaela STAN – Prodecan CFDP, Sef lucr. dr. ing. - UTCB
• Ionuţ Radu RĂCĂNEL – Director Dep. RMPT, Conf. dr. ing. - UTCB
• Carmen RĂCĂNEL – Director Dep. DCFMC, Conf. dr. ing. - UTCB
• Manuela BĂLAN – Prorector, Conf. dr. ing. - UTCB
• Ştefan Marian LAZĂR – Sef lucr. dr. ing. - UTCB
• Mihai LOBAZĂ – Asist. dr. ing. - UTCB
• Felicia ALBOIU – Secretar Sef CFDP, ing. drd. - UTCB
• Mariana NICOLAE – secretar CFDP - UTCB
• Ancuţa Roxana ASAN – secretar CFDP, ing. - UTCB

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Președinte: • Anton CHIRICĂ – Prof. dr. ing. - UTCB
Membri: • George STOICESCU – Prof. dr. ing. - UTCB
• Mihai DICU – Prof. dr. ing. - UTCB
• Iordan PETRESCU – Prof. dr. ing. - UTCB
• Valentin ANTON – Conf. dr. ing. - UTCB
• Corina CHIOTAN – Sef lucr. dr. ing. - UTCB

GRAFICIAN

• Robert TOPALĂ – student CFDP

Frânturi de istorie

Februarie 1847 Se emite "ofisul" de înființare a direcției lucrărilor publice cu patru "despărțituri"
 • inginerească
 • lucrări de drumuri și poduri
 • arhitectură
 • lucrări hidraulice
1850 Domnitorul Barbu Știrbei instituie o comisie alcătuită din Petrache Poenaru, Constantin Brăiloiu și Simion Marcovici pentru organizarea învățmântului ingineresc care să cuprindă și o școală de inginerie de poduri și șosele
Ianuarie 1851 S-a deschis Școala de Poduri și Șosele careia i s-a conferit gradul de "Facultate"
Iulie 1852 Domnitorul Barbu Știrbei l-a adus în țară pe profesorul francez Leon Lalane care a fost numit în fruntea direcției centrale a lucrărilor publice cât și în fruntea școlii de conducători de poduri și șosele. Profesorul francez a părăsit țara în iulie 1853. El a introdus sistemul de notare de la 1 la 20
Ianuarie 1859 Se încheie o prima etapă de dezvoltare a istoriei învățământului superior de contrucții din Romania
Iulie 1864 Prin decizia 6939/2907.1864 semnată de M Kogalniceanu se afecta un buget pentru înființarea unei școli cu rolul de a forma specialiști pentru lucrări publice în ramura de poduri și șosele, mine, lucrări de arhitectură, etc
Octombire 1864 Prin decretul domnesc nr. 11129/1/10/1864 s-a hotărât că Școala de Poduri și Șosele, Mine Și Arhitectură să ânceapă cursurile la 1.10.1864
Iulie 1866 Școala de Poduri și Șosele a fost închisă
Octombire 1866 Domnitorul Carol I a dat decretul nr. 1562 prin care se aproba reînființarea Școlii de Poduri, Șosele si Mine
Aprilie 1881 Școala Națională de Poduri și Șosele se organizează sub conducerea inginerului Gheorghe Duca ca director
Octombire 1886 În prezența regelui Carol I s-a inaugurat noul local al școlii pe terenul din strada Polizu
Iunie 1920 Regele Ferdinand a semnat decretul lege nr 2521 pe baza căruia s-a înființat Școala Politehnică din București cu 4 secțiuni: Construcții, Electronică, Mine și Metalurgie, Industrie și Silvicultură
August 1948 Prin decretul nr. 175/3.08.1948 al prezidiului M.A.N al R.P.R. s-a legiferat reorganizarea învățământului superior în universități, politehnici, respectiv institute
Octombire 1948 Prin decizia 263327 a Ministrului Învățământului Public este înfiintat Institutul de Construcții București cu 2 secții: Construcții și Hidraulică
Octombrie 1949 Prin Hotararea 1050/10.10.1949 a Consiliului de Ministri s-a decis ca Institutul de Construcții, cel de Arhitectura și cel de Drumuri și Poduri să se unifice în Institutul de Construcții și Arhitecură cu 4 facultăți:
 • Facultatea de Construcții Civile și Industriale
 • Facultatea de Poduri și Construcții Masive
 • Facultatea de Drumuri și Lucrări Edilitare
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism
1957 Institutul de Construcții București se reorganizează având 5 facultăți:
 • Facultatea de Construcții Civile și Industriale
 • Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
 • Facultatea de Hidrotehnică
 • Facultatea de Instalații pentru Construcții
 • Facultatea de Utilaje pentru Construcții
Martie 1990 Prin ordinul Ministerului Învățământului nr 224/6.03.1990 începand cu anul universitar 1990-1991 se aprobă structura Institutului de Construcții București și anume:
 • Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
 • Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
 • Facultatea de Hidrotehnică
 • Facultatea de Instalații pentru Construcții
 • Facultatea de Mașini și Utilaje pentru Construcții
 • Facultatea de Geodezie
1994 Prin hotararea Guvernului Romaniei nr. 458/1994 s-a schimbat denumirea Institutului de Construcții București în Universitatea Tehnică de Contrucții București care păstraza însă structura din 1990
Facultatea astăzi...