UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
COLECTIVUL DE REZISTENTA MATERIALELOR
 

 

Nicolai TOPA

Titlu: Profesor universitar doctor inginer

Birou: Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Telefon: 021-242.12.08/int. 180, 190

E-mail: nicvar1929@yahoo.com

Studii si titluri

 • 1953 absolvent al Facultatii de Poduri si Constructii Masive, Institutul de Constructii Bucuresti;
 • 1965 Doctor inginer, Institutul de Constructii Bucuresti;
 • 1999 Membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania

Locul de munca actual

a) Universitatea Tehnica de Constructii functia: Bucuresti. Profesor consultant la Catedra de Rezistenta Materialelor. Pensionat in anul 1999
b) Colaborator permanent, consultant si verificator de proiecte la firmele SEARCH CORPORATION si CONSITRANS
c) Consultant, verificator si expert, cu angajare pe obiect la firma ALFA CONSULTING(constructii civile si industriale)

Activitate profesionala

Domenii de activitate: Poduri, Constructii edilitare, Constructii civile si industriale.

a) Activitate profesionala ca inginer:

 • Elaborarea a numeroase proiecte de poduri (printre care un pod in sistem arc cu tirant avand cea mai mare deschidere din Romania).
 • Colaborarea la proiectarea unor lucrari metalice unicat (printre care cupolele metalice din pietele agroalimentare, Bucuresti).
 • Colaborarea la studiile seismice a unor constructii (printre care structura hotelului Intercontinental Bucuresti).
 • Executia podului peste Suceava la Burdujeni, ca sef de santier.

b) Activitatea didactica:

Discipline predate: Statica Constructiilor, Dinamica si Stabilitatea Constructiilor, Teoria Elasticitatii si a Placilor Plane si Curbe, Elemente de Teoria Plasticitatii, Beton armat (la sectia de subingineri), Calculul post elastic (la Studii aprofundate), Placi Curbe subtiri si Bare cu pereti subtiri (la Studii aprofundate)

 • 1953-1966 - functia de baza in productie si activitate didactica cu jumatate de norma ca asistent si sef de lucrari la Institutul de Constructii Bucuresti.
 • 1966-1971 - functia de baza in invatamantul superior, conferentiar la Catedra de Rezistenta Materialelor, ICB.
 • 1971-1979 - profesor, sef catedra, la Facultatea de Imbunatatiri Funciare IANB.
 • 1979-1999 - profesor la Catedra de Rezistenta Materialelor ICB.
 • 1985-1990 - seful Catedrei largite de Mecanica,Statica, Rezistenta Materialelor din ICB.
 • 1990-1996 - seful Catedrei de Rezistenta Materialelor din UTCB.
 • In ultimii 10 ani presedinte al Comisiei pentru examenul de licenta la facultatea CFDP.

Directii de cercetare

Calculul constructiilor la actiuni seismice, Calculul si realizarea podurilor speciale, Calculul diafragmelor cu goluri, Contributii substantiale si studii originale in metoda fasiilor finite, Utilizarea metodei elementelor de contur intr-o maniera personala, Probleme legate de interactiunea teren – constructii subterane, Probleme de tip reologic la beton armat

Publicatii

 • Tratate si mongrafii:
  1. P.Mazilu, N.Topa, “Manual pentru calculul constructiilor, Sectiunea VIII”, 100 pagini. Editura Tehnica Bucuresti, 1977
  2. P.Mazilu, N.Topa, M.Ieremia, “Teoria si calculul placilor ortotrope”, 310 pagini. Editura Tehnica Bucuresti, 1983. (Premiul Aurel Vlaicu al Academiei.)
  3. P.Mazilu, N.Topa, M.Ieremia, ”Aplicarea Teoriei Elasticitatii si a placilor in calculul constructiilor”, 525 pagini, Editura Tehnica Bucuresti, 1986.
  4. N.Topa, D.Cretu,T.Labis-Cretu , “Metoda fasiilor finite. Contributii romanesti”, Editura Conspress Bucuresti, 2004 .
 • Lucrari publicate ca autor unic sau principal - lista selectiva:
  1. “Le calcul des structures disymetriques a l’action seismique” (19 pag., în colaborare), în volumul de lucrări ale conferinţei internaţionale privind calculul seismic al structurilor, Iaşi, sept.1970
  2. “Underground structures subjected to earthquake disturbances”. Conferinţa europeană de inginerie seismică, Atena, 1982, vol. VI, secţiunea XI pag. 321.
  3. “An Assessment Seismic action/ Response of Precast Segmented Tunnels”, în volumul primei conferinţe naţionale de construcţii subterane cu participare internaţională, 7-8 octombrie 1993, Iaşi, România
  4. “An Assessment of the Finite Strip Method on Bridge Deck Structural Analysis”, în volumul Bridges over the Danube. The second International Conference, Bucureşti, 11-15 sept. 1995.
  5. “Particularităţi privind stabilitatea laterală a arcelor de rigidizare la tablierele de poduri de tip “Langer”. Buletin ştiintific al U.T.C.B., anul XXXVIII, nr.2/1995.
  6. “Exprimarea suprafeţelor de influenţă prin deformate ale structurii”. Buletin ştiinţific al U.T.C.B., anul XXXIX, nr.3/1996 (în colaborare).
  7. “Cu privire la extinderea metodei “fâşiilor finite”. Buletin ştiinţific al U.T.C.B. nr./1999 (în colaborare).
  8. “Analiza unui caz de continuitate imperfectă la tablierele de poduri pe grinzi”. Buletin ştiinţific al U.T.C.B., nr.2/1999
  9. “Calculul diafragmelor cu încastrări elastice având un singur şir de goluri” (9 pag.). Construcţii şi materiale de construcţii, nr.2, 1970.
  10. “Le concept de noeud elastique dans le calcul des portiques”, Mecanique Appliquee. Tome 18 no.4/1973 (în colaborare).
  11. “O formulare statică directă în metoda elementelor de contur”. Buletin ştiinţific I.C.B., anul XXX, nr.1/1987.
  12. “Fisurarea elementelor de beton armat întinse cu deformaţii impuse” (5 pag.). Buletin ştiintific, IANB, seria E XVII – 1974.
  13. “Tunnels construits par la methode du bouclier. Etude du comportement du revetement par mesures in situet recherches experimentales”. In volumul “World Wide Innovations in Tunneling”, Congresul mondial de tunele Stuttgart mai 1995. (în colaborare)
  14. “Conceptul de “microfâşie finită” în cadrul tablierelor de poduri pe grinzi (comportament de şaibă)”. Buletin Ştiinţific U.T.C.B. nr. 3/2001.
  15. “Extinderea conceptului de “macrofâşie finită” la comportament de placă în calculul tablierelor de poduri pe grinzi”. Gazeta A.I.C.R. 2002 (în colaborare).
  16. “Studiu asupra stabilităţii barelor pe mediu elastic”. Gazeta AICR 43-44/2000.
  17. “Probleme speciale de conlucrare la tablierele de poduri cu rezemare elastică”. Buletin Ştiinţific U.T.C.B.
  18. “Comportarea barelor de beton armat solicitate axial sub influenţa curgerii lente”. Buletin Ştiinţific U.T.C.B. nr. 4/2002
 • Cursuri si alte lucrari cu caracter didactic:
  1. Rezistenta Materialelor si Statica Constructiilor – curs IANB – 1972-1975
  2. Beton armat (pentru subingineri) IANB 1975
  3. Teoria Elasticitatii. Breviar teoretic si indrumar pentru rezolvare volumul I, II, III I.C.B. 1982-1984
  4. Metode numerice in calculul constructiilor I.C.B. 1985
  5. Rezistenta Materialelor – probleme speciale I.C.B. 1987
  6. Rezistenta Materialelor – curs I.C.B. 1987
  7. Teoria Elasticitatii – curs I.C.B. 1989
  8. Elemente de Teoria Plasticitatii I.C.B. 1994

Alte competente

 • Membru in Comisia de atestare pentru verificatori si experti din cadrul MLPAT (timp de 5 ani)
 • Membru in diverse comisii de receptie finala a unor lucrari
 • Membru MLPAT in comisii de licitatii
 • Presedinte al Comisiei pentru examene de licenta la Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri in ultimii 10 ani (si in prezent).