Redactare/Prezentare

Redactarea/Prezentarea lucrărilor:

 Pentru a se asigura un stil uniform pe tot parcursul volumului sesiunii ştiinţifice studenţeşti, toate lucrările trebuie să fie redactate strict în conformitate cu instrucţiunile stabilite în MODELUL DE REDACTARE al lucrărilor, disponibil şi în format electronic.

Model-redactare-SSS_IIT_2023

 Lucrările trimise vor fi recenzate de comitetul ştiinţific al sesiunii ştiinţifice studenţeşti. Toate lucrările acceptate se vor susţine public şi vor fi publicate de editura CONSPRESS pe un CD.

 Fiecare articol trebuie să fie însoțit de un formular de accept din partea îndrumătorului de proiect de disertație.

Formular-acceptare-lucrare-de-indrumator-IIT2023

  Pentru prezentarea lucrărilor în cadrul sesiunii studenţeşti, durata susţinerii publice este de 7-10 minute pentru fiecare student.

 Limba oficială: Română.