IIT 2010, ediţia I-a

Alexe Gheorghe -Influenţa diferiţilor parametri în calculele de dimensionare ale structurilor suple şi semirigide.
Ali Machda -Încercări de laborator pe o mixtură asfaltică pentru aeroporturi.
Boldea Theodor Florin -Analiza aspectelor legate de siguranţa circulaţiei rutiere utilizând tehnica informaţională.
Burlacu Alina -Puncte negre pe reţele rutiere.
Ciobanu Cristina -Proiectarea unei reţete de mixtură asfaltică pentru aeroporturi.
Cocias Dumitru Marius -Zgomot şi vibraţii la calea ferată.
Cristian Razvan -Aparate de cale pentru viteze mari.
Dumitrescu Robert -Prinderi elastice la calea ferată.
Enachi Dragos -Evaluarea capacităţii de circulaţie pentru intersecţiile cu sens giratoriu, nivel de serviciu şi performanţă.
Ionete Cătălin -Alcătuirea/dimensionarea structurilor rutiere pe baza stării de tensiuni şi deformaţii.
Lupescu Alexandru Bogdan -Starea de tensiuni şi deformaţii în structuri rutiere în diferite situaţii de exploatare.
Mangu Valentin -Evaluarea modulului de rigiditate al mixturilor asfaltice folosind încercarea de încovoiere în patru puncte.
Mihăilescu Virginia -Analiza propagării fisurilor în sisteme rutiere rigide ranforsate cu straturi asfaltice.
Nejloveanu Vlad -Influenţa calităţii mortarului asfaltic asupra performanţelor MASF.
Onel Alexandru -Modele de trafic. Instrumente pentru managementul fluxurilor de circulaţie.
Preda Niculae -Comportarea căii sudate în exploatare.
Ruja Mihai -Studiul influenţei bitumului modificat în straturile asfaltice.
Stroe Daniela -Aplicarea sistemului managerial la o reţea locală.
Trăistaru Ioan Adrian -Studiu asupra concepţiei intersecţiilor rutiere.