B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, Bucuresti, Romania

ERASMUS+

 PROGRAMUL ERASMUS+ 2017-2018

MOBILITĂȚI  DE  STUDIU

 

Departamentul Relaţii Internaţionale - Biroul Erasmus+ organizează concurs de selecţie pentru studenţii interesaţi să participe la programul Erasmus+ în anul universitar 2017-2018 pentru studii/pregătirea lucrării de dizertație/pregătirea unui raport de cercetare în cadrul programului de studii doctorale. Sunt eligibili studenţii din ciclurile de studii Licenţă, Master şi Doctorat care nu au mai beneficiat de o bursă ERASMUS în cadrul aceluiași ciclu de studii. Instituţiile gazdă, numărul şi durata mobilităţilor disponibile pot fi descărcate de la adresa: http://erasmus.utcb.ro

Concursul de selecţie se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 

1.      INTERVIU CU COMISIA DE CONCURS   

Interviul va avea loc joi, 13 aprilie 2017, ora 13:00, în sala de Consiliu a Facultăţii de Hidrotehnică

2.      TEST DE COMPETENţă LINGVISTICă (cu caracter eliminatoriu):

Testul de competență lingvistică se va susține on-line de către studenții selecționați în prima etapă de către comisia de concurs.

 Candidaţii vor depune până miercuri, 12 aprilie la Biroul Erasmus+ un dosar de înscriere la concurs cu următorul conţinut:

 -       pentru studenţii la ciclurile de studii Licenţă şi Master

§  cerere de participare la program

§  adeverinţă cu situaţia şcolară la zi eliberată de către secretariatul facultăţii, din care să rezulte media anilor de studiu încheiaţi şi media ultimei sesiuni de examene

§  curriculum vitae în limba străină corespunzătoare

-       pentru doctoranzi

§  cerere de participare la program

§  recomandare din partea conducătorului de doctorat

§  copia diplomei de inginer şi a foii matricole

§  curriculum vitae în limba străină corespunzătoare

 Informaţii suplimentare puteţi obţine de la Biroul Erasmus+ (corp administrativ FILS, scara B, etaj 2) sau e-mail: iro@utcb.ro,.

Vă recomandăm, de asemenea, să consultaţi pagina web a programului Erasmus la:

http://erasmus.utcb.ro și https://www.facebook.com/Erasmus-UTCB-1405783319717549


 
Facultatea de Cai Ferate,
Drumuri si Poduri Bucuresti
License and copyright
Copyright © 2018. All rights reserved. All the images, text and content are the legal property of CFDP - Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri Bucuresti
Dezvoltare & optimizare web
Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates