B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, Bucuresti, Romania
Prima pagina » Cercetare » Centre de cercetare

Centre de cercetare

 


Cercetarea ştiinţifică ocupa un loc central in cadrul evoluţiei academice a Facultăţii de Cai ferate, Drumuri si Poduri.

Centrele de cercetare ofera posibilitatea personalului didactic, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la studii de licenţă din anii terminali sa desfăşoare activităţi de cercetare în domenii prioritare, finanţate din granturi şi contracte.
 
Facultatea de Cai Ferate,
Drumuri si Poduri Bucuresti
License and copyright
Copyright © 2018. All rights reserved. All the images, text and content are the legal property of CFDP - Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri Bucuresti
Dezvoltare & optimizare web
Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates