B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, Bucuresti, Romania
Prima pagina » Admitere » Admitere Licenta

Admitere Licenta

 
Cifra de scolarizare

DOMENIUL

SPECIALIZARI LICENTA

(A=acreditare; AP=autoriz. prov.) si tipul probei

FACULTATEA ORGANIZATOARE

LOCURI

buget

taxa

Inginerie

Civila

-ing.4 ani-

1. Cai ferate, drumuri si poduri (A)

Admitere pe baza de dosar

CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI (CFDP)

Bd. Lacul Tei nr. 122-124 Tel. 021.242.12.08

mada.stoian62@yahoo.com

85

20

2. Infrastructura transporturilor metropolitane (A)

Admitere pe baza de dosar

35

10

 

Admiterea in Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri, in anul universitar 2016/2017 la ciclul I – Licenta, se va face pe baza unui dosar. Se vor lua in considerare rezultatele EXAMENULUI DE BACALAUREAT dupa cum urmeaza:

 
Calculul mediei de admitere

Componentele mediei de admitere:

Pondere din nota finală

a) Nota matematica, fizica, informatica obtinuta la examenul de Bacalaureat (la alegerea candidatului)

80%

b) Media generala la BAC

20%

Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2014
 
Specializarea
Buget
Taxa
min
max
min
max
CFDP

5.69

  9.86

-

ITM

5

5 -7.95

-

-

 

Obs. Candidatii inscrisi pe locurile “cu taxa”, sunt admisi pe baza de dosar in ordinea Mediilor de la Bacalaureat. Taxa anuala de scolarizare este de 4200 lei platibila in 3 transe. Studentii admisi pe locurile cu taxa pot trece pe locurile bugetate care se vacanteaza la finele fiecarui an universitar, dupa criterii de performanta si in ordinea rezultatelor profesionale obtinute in anul respectiv.

 
 

Calendar admitere - sesiunea iulie 2016

 
Înscrierea candidaților: 18- 25/26 iulie 2016.

L-Vi. 9:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 și Sb.9:00 - 13:00. Duminica nu se fac inscrieri iar in ultima zi, inscrierile sunt pana la ora 13:00.
Înscrierile se fac la Secretariatul facultatii.

 

Actele necesare pentru inscriere (CICLUL I LICENTA).

  1. Diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire (adeverinta de absolvire numai pentru absolventii de liceu promotia 2016). Documentele se depun in original sau copie legalizata.

Obs. In adeverinta de absolvire sa fie precizate media generala a examenului de bacalaureat si notele de la probele examenului de bacalaureat.

  1. Certificat de nastere – copie legalizata (sau copie xerox insotita de prezentarea originalului).
  2. Fotografii tip buletin de identitate – 2 bucati.
  3. Chitanta de plata a taxei de admitere/ sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei.

Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului si prima optiune la care se inscrie.

Informatii suplimentare: 021.242.12.08/123,151

 
 
Afisarea rezultatelor initiale:26-27 iulie 2016.
 

Obs.Admiterea candidatilor la o anumita specializare se face pe baza mediei de admitere. Pe baza optiunii proprii, un candidat care prin media de admitere nu poate ocupa un loc in domeniul ales, este eligibil la ocuparea unui loc (subventionat de la buget) la specializarile dintr-un alt domeniu, daca in respectivul domeniu au ramas locuri disponibile pentru redistribuire dupa incheierea concursului. Un candidat poate depune un singur dosar de inscriere, dar cu una sau mai multe optiuni de redistribuire catre alte domenii, pentru eventualitatea in care la acestea raman locuri neocupate, subventionate de la buget sau taxa.

Confirmarea statutului de admis se face prin:
- depunerea diplomei de bacalaureat in original si a foii matricole, original sau copie legalizata, la dosarul de inscriere in cazul celor admisi la buget (daca diploma de bacalaureat in original si foaia matricola in original nu au fost depuse in dosar la inscriere).Taxe de admitere si scolarizare
 

Taxa de inscriere la admitere este de 80 lei,indiferent de domeniul pentru care s-a optat, proba/probele de concurs, sau numarul de optiuni de redistribuire solicitate.

Sunt scutiti de la plata taxei de inscriere urmatoarele categorii de candidati:
- candidatii orfani de ambii parinti,

- candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial,
- copiii personalului didactic (in activitate, pensionat sau decedat),
- copiii salariatilor din  Universitatii Tehnica de Constructii Bucuresti.

Plata taxei de admitere in valoare de 80 de lei se poate face si la BCR.
Cont IBAN: RO06RNCB0073005630380004
Banca: BCR Sector 2
Beneficiar: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Cod fiscal: 4266570
Explicatie: Taxa Admitere Cai Ferate, Drumuri si Poduri   
Nume Prenume: Numele si prenumele candidatului
                    

Taxa anuala de scolarizare pentru cei admisi pe locurile cu taxa este de 4.200 lei.

.

 
 
 

 
Facultatea de Cai Ferate,
Drumuri si Poduri Bucuresti
License and copyright
Copyright © 2018. All rights reserved. All the images, text and content are the legal property of CFDP - Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri Bucuresti
Dezvoltare & optimizare web
Consultanta, securitate, administrare, externalizare, service IT, suport, outsourcing, mentenanta, solutii si servicii IT,  virtualizare si green IT, web design, dezvoltare software - Ka&Te Associates