UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor - CAREM -

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

Infiintat in anul 2011 sub tutela Colectivului de Rezistenta Materialelor, Centrul de Cercetări Avansate în Rezistenţa Materialelor - CAREM - are rolul unui nucleu al activităţii de cercetare realizate în cadrul departamentului. Activitatea Centrului înglobează şi activităţile ştiinţifice şi de prestări servicii ale Laboratorului de Rezistenţa Materialelor.

Utilizand dotarile specifice unui laborator de incercari in constructii, membrii centrului de cercetare îşi propun intensificarea utilizării unor procedee moderne experimentale şi numerice destinate redactării tezelor de doctorat.

Activitatea laboratorului se desfăşoară pe trei nivele: activitate didactică, de cercetare şi de prestări servicii. În laborator se efectuează studii experimentale şi teste pe modele la scară reală sau redusă, necesare verificării diverselor aspecte de calcul sau aprofundării cunoştinţelor teoretice. Rezultatele sunt incluse în contracte de cercetare, publicaţii şi/sau utilizate în cadrul stagiilor de doctorat. Activitatea de cercetare se îmbină cu activitatea didactică, fiind utilă studenţilor la disciplinele din planul de învăţământ aferente colectivului de Rezistenta Materialelor, precum şi la alte discipline. În domeniul prestărilor de servicii, Laboratorul de Rezistenţa Materialelor, este autorizat, de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC, ca laborator de încercări de gradul I.

Preocupările actuale ale echipei de cercetare precum si direcţiile de cercetare ale centrului sunt în concordanţă cu cercetările internaţionale, atât din punct de vedere conceptual, cât şi din punctul de vedere al capacităţii de realizare a activităţilor de cercetare aferente conceptelor şi a prelucrării rezultatelor.

 

 

MEMBRII

CERCETARE

PUBLICATII

CONTRACTE

ECHIPAMENTE

asas
webmaster: crm@utcb.ro