UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Centrul de Cercetare în domeniul Ingineriei Structurale, Modelării Probabilistice a Acţiunilor şi Estimării Riscului Structural „profesor Dan Ghiocel” - CCDG -

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

Centrul de cercetare Dan Ghiocel este o iniţiativă a Departamentului de Rezistenta Materialelor, Poduri şi Tuneluri cu suportul unui grup de cercetători recunoscuţi în Europa şi Statele Unite ale Americii pe domeniile de activitate propuse pentru activitatea centrului: domeniul ingineriei structurale, modelării probabilistice a acţiunilor, a efectelor lor asupra construcţiilor şi a siguranţei structurale.

Membrii viitorului centru au fost şi sunt angrenaţi în contracte de cercetare internaţionale şi naţionale în calitate de colaboratori sau parteneri, dar şi în calitate de coordonatori de proiect. Pe lângă activitatea de cercetare fundamentală, aceştia sunt implicaţi şi în contracte de prestări servicii pe diverse domenii, cum ar fi: elaborarea de norme, proiectare şi verificare de structuri, încercări pe materiale şi elemente de construcţie; beneficiarii fiind atât instituţii publice cât şi societăţi particulare.

Nucleul de conducerea al Centrul de Cercetare „profesor Dan Ghiocel” îşi propune în primul an de la înfiinţare startul coordonării a cel puţin 4 teze de doctorat în domeniile de cercetare ale centrului cu coordonare ştiinţifică mixtă, atât din partea cadrelor didactice cu experienţă din Departamentul de Rezistenţa Materialelor, Poduri şi Tuneluri, cat şi a cercetătorilor din universităţi sau alte centre de cercetare din SUA şi Europa (incluzând Cornell University, University of Southern California, Case Western Reserve University, GP Technologies, Inc., din SUA, University of Bristol, Anglia, and LCPC Nantes, Franta). De asemenea, în primul an, în cadrul centrului se vor organiza o serie de workshopuri şi prelegeri cu participarea cercetătorilor susţinători care să accelereze activitatea centrului în direcţiile de cercetare proprii.

Centrul va beneficia de accesul la o serie de licenţe ale programului software ACS SASSI, specializat pentru analiza, deterministă sau probabilistă, a răspunsului la acţiunea seismică a ansamblului teren-structură în conlucrare. Aceste licenţe vor fi puse la dispoziţie de firma GP Technologies (http://www.ghiocel-tech.com) din SUA. Programul ACS SASSI are o serie de capabilităţi unice, incluzând modele probabilistice ale mişcării seismice, aspecte neliniare de comportare a terenului, acesta incluzând şi efectele de interacţiune structură-teren-structură în medii dense urbane sau pentru clădiri industriale învecinate. Programul ACS SASSI este folosit de un număr mare de universităţi şi firme private mari de construcţii din SUA, Europa, America de Sud, Japonia, Coreea si China.

Din străinătate au aderat ca membri fondatori ai centrului „profesor Dan Ghiocel” următorii cercetători:

  • Dr. Dan M. Ghiocel, adjunct profesor la Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, si directorul cercetarii al GP Technologies, Inc. (http://www.ghiocel-tech) Rochester, New York, SUA - fiul profesorului Dan Ghiocel
  • Dr. Mircea D. Grigoriu, profesor la Cornell University (http://cornell.edu), Ithaca, New York, SUA
  • Dr. Maria Todorovska, profesor la University of Southern California (http://usc.edu), Los Angeles, SUA
  • Dr. Erdin Ibraim, reader la University of Bristol (http://bristol.ac.uk), Bristol, Marea Britanie
  • Dr. Bogdan G. Cazacliu, director cu cercetarea la IFSITTAR/LCPC (http://lcpc.fr), Nantes, Franta
  • Dan R. Ghiocel, inginer cercetător (research engineer) la GP Technologies, Inc., Rochester, New York, SUA

 

 

MEMBRII

DIRECTII CERCETARE

ACTIV. CERCETARE

BENEFICII

PROIECTE

ECHIPAMENTE

PUBLICATII

DOCUMENTE

asas
webmaster: crm@utcb.ro