UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Colectivul de Rezistenta Materialelor

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

In ansamblul activitatilor realizate de membrii colectivului de Rezistenta Materialelor o pondere importanta o are activitatea didactica, aceasta se îmbina cu o serie de alte activitati legate de ingineria constructiilor, cum ar fi activitati de cercetare, proiectare, consultanta si altele. Activitatea didactică este reprezentată de susţinerea de cursuri şi seminarii la aproape toate facultăţile componente ale Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. În responsabilitatea membrilor colectivului se regăsesc discipline fundamentale aferente atât ciclului I, de Licenţă, cât şi ciclului II, studii de Master, cum ar fi: Rezistenţa Materialelor, Teoria Elasticităţii, Calculul Plăcilor, Metoda Elementului Finit. La acestea, în cadrul ciclului II, se mai adaugă şi o serie de discipline, importante în dezvoltarea viitorilor ingineri constructori, cum ar fi Analiza structurală în domeniul neliniar şi Încercarea construcţiilor. Membrii colectivului au fost şi sunt angrenaţi în contracte de cercetare internaţionale şi naţionale în calitate de colaboratori, parteneri sau în calitate de coordonatori de proiect. Pe lângă activitatea de cercetare fundamentală se realizează contracte de prestări servicii pe diverse domenii, cum ar fi: elaborarea de norme, proiectare şi verificare de structuri, încercări pe materiale şi elemente de construcţie; beneficiarii fiind atât instituţii publice cât şi firme particulare. O parte din membrii colectivului sunt atestaţi ca verificatori şi experţi tehnici şi fac parte din comisii de atestare a specialiştilor în domeniu.

 

 

COLECTIV

PUBLICATII

DIDACTIC

EVENIMENTE
asas
webmaster: crm@utcb.ro