UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Laboratorul de Rezistenta Materialelor - LRM

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

Laboratorul de Rezistenta Materialelor este destinat activitatilor didactice, de cercetare şi de prestări servicii.

Dotarile cu echipamente moderne de masura, in timp real, ale laboratorului permit realizarea de studii experimentale şi teste pe modele la scară reală sau redusă, necesare verificării unor aspecte de calcul, precum si aprofundării cunoştinţelor teoretice.

Rezultatele sunt prezentate prin rapoarte de cercetare, publicaţii şi lucrari de doctorat. Activitatea de cercetare se îmbină cu activitatea didactică, fiind utilă studenţilor ciclului I, de Licenta, si II, de Master, din planul de învăţământ aferente disciplinei de Rezistenta Materialelor, de la facultatile cu specializarea Constructii. Laboratorul de Rezistenta Materialelor este un laborator autorizat, de gradul I, pentru urmatorele domenii de competenta: determinarea caracteristicilor dinamice pentru elemente de construcţie sau structuri în ansamblu, verificări nedistructive privind rezistenţa materialelor şi comportarea în exploatare a construcţiilor, incercari nedistructive pe elemente din beton armat, încercări distructive pe elemente si epruvete metalice, incercari distructive pe elemente pentru zidarie.

Activitati didactice
Activitati de cercetare
Activitati de prestari servicii

 

 

PERSONAL

PROFILURI INCERCARI

ORGANIGRAMA

PREZENTARE LUCRARI

 

asas
webmaster: crm@utcb.ro