UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Colectivul de Poduri si Tuneluri

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

Membrii colectivului de poduri şi tuneluri au competenţe în domeniul podurilor (din lemn, beton, metalice şi cu structură compusă oţel-beton), dar şi în domeniul construcţiilor subterane. Majoritatea membrilor colectivului au dobândit calităţile de verificator şi expert tehnic, sunt membri ai unor comisii de atestare a specialiştilor în domeniu (R.T.E., verificatori de proiecte şi experţi tehnici) şi fac parte de asemenea din organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate (Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România - A.P.D.P., International Association for Bridge Maintenance, Safety and Management – I.A.B.M.A.S., International Tunnels Association – I.T.A._A.I.T.S, Asociaţia Franceză de Tuneluri – A.F.T.E.S.). Activitatea desfăşurată de membrii colectivului cuprinde componenta didactică, cea de cercetare ştiinţifică, dar şi activităţi proiectare, de verificare, expertizare şi consultanţă pentru poduri şi tuneluri aflate în exploatare, dar şi pentru noile proiecte de pe reţeaua rutieră şi cea feroviară din România. Componenta didactică se materializează prin prezentarea de cursuri, aplicaţii şi proiecte de specialitate atât în cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, dar şi în alte facultăţi ca Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Facultatea de Hidrotehnică şi Facultatea de Geodezie. Cadrele didactice din colectivul de poduri şi tuneluri susţin, prin activitatea didactică desfăşurată, funcţionarea singurei direcţii de aprofundare de tip master de profil din ţară. De asemenea, unii dintre membrii colectivului sunt conducători de doctorat. Disciplinele predate cuprind atât aspecte legate de proiectarea, calculul şi verificarea podurilor şi a tunelurilor, cât şi de execuţia, siguranţa şi întreţinerea unor astfel de lucrări de artă. Activitatea de cercetare ştiinţifică cuprinde contracte de cercetare ştiinţifică cu terţi sau programe naţionale şi internaţionale derulate prin universitate având o tematică bogată şi variată în domeniul proiectării, calculului şi verificării structurilor de poduri şi tuneluri. Rezultatele activităţii de cercetare se materializează în elaborarea de materiale didactice, respectiv de articole publicate în edituri din ţară şi străinătate, dar şi în volumele unor manifestări ştiinţifice de prestigiu. De asemenea, numeroase reglementări tehnice din ţară elaborate atât in universitatea noastră, cât şi de societăţile de proiectare au avut în colectivele de elaborare membrii din departamentul R.M.P.T. Principalele domenii de cercetare şi studiu în care membrii colectivului de poduri şi tuneluri sunt agrenaţi sunt: proiectarea, calculul, verificarea şi execuţia podurilor din lemn, beton, beton armat, beton precomprimat, poduri metalice şi cu structură compusă oţel-beton, siguranţa şi întreţinerea podurilor, probleme speciale în domeniul podurilor, calculul automat al structurilor. Aceleaşi domenii se regăsesc şi pentru structurile de tuneluri. Datorită activităţii bogate şi experienţei acumulate în domeniu, mebrii colectivului de poduri şi tuneluri sunt specialişti recunoscuţi şi apreciaţi de către comunitatea inginerească din România.

 

 

COLECTIV

PUBLICATII

DIDACTIC

EVENIMENTE
asas
webmaster: crm@utcb.ro