UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Colectivul de Rezistenta Materialelor

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

Lucrari publicate in reviste de specialitate sau in volumele unor manifestari stiintifice nationale sau internationale:

 • Dan Creţu, “Puncte de vedere privind codurile româneşti de acţiune”, prezentare la a XXV-a Conferinţă Naţională AICPS, 21-22 Mai 2015 [PPT]
 • Ovidiu Bogdan, Andrei Pricopie, Dan M. Ghiocel, Dan Creţu, “Considerarea efectelor interacţiunii seismice teren-structură pentru clădiri multietajate cu fundaţii izolate sau cu fundaţii comune” , A XXV-a Conferinţă Naţională AICPS, 21-22 Mai 2015 [PDF]
 • Liviu Crainic, Dan Creţu,”Cutremurele Vrâncene şi estimarea hazardului seismic în codurile de proiectare structurală”, A XXV-a Conferinţă Naţională AICPS, 21-22 Mai 2015 [PDF] [PPT]
 • Cristian Lucian Ghindea, Dan Cretu, Radu Cruciat, "Incercarea dinamica a pasajului suprateran de acces in municipiul Campina", A XX-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională COMPORTAREA “IN SITU” A CONSTRUCȚIILOR, Brasov; 8-10 octombrie 2014 [PDF]
 • Cristian Lucian Ghindea, Dan Cretu, Radu Cruciat, Alin Giumanca, "O analiza asupra incercarii dinamice a podurilor", A XX-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională COMPORTAREA “IN SITU” A CONSTRUCȚIILOR, Brasov; 8-10 octombrie 2014 [PDF]
 • Tudor Postelnicu, Radu Petrovici, Dan Creţu, Liviu Crainic,”Probleme ale evaluării acţiunii seismice de proiectare”, A XXIV-a Conferinţă Naţională AICPS, 22-23 Mai 2014 [PDF] [PPT]
 • Creţu D., "Asupra unor subiecte controversate privind aplicarea Eurocode 3", a XIII ediţie a “Zilelor academice timişene”, 24 mai 2013 Timişoara, lucrare invitată (în curs de apariţie) [PPT]
 • Ceangu V., Creţu D., "Improvement of the adaptive nonlinear static analysis", SE-50EEE International Conference on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013 Skopje, Macedonia, paper 412 on CD, pages 6
 • Cruciat R., Pricopie Gh.A., Cretu D., "Optimization of a Seismically Isolated Structure Using Genetic Algorithms", SE-50EEE International Conference on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013 Skopje, Macedonia, paper 299 on CD, pages 8
 • Cruciat R., Pricopie Gh.A., Cretu D., "Optimization of an Inter-storey Isolated Structure Using Genetic Algorithms", SE-50EEE International Conference on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013 Skopje, Macedonia, paper 301 on CD, pages 8
 • Ovidiu Suciu, Radu Cruciat, Cristian Lucian Ghindea, "Experimental case studies on clay fired bricks compressive strength”, 14th Symposium on Experimental Stress Analysis and Materials Testing, Timisoara, 2013
 • Cristian Lucian Ghindea, Dan Cretu, Monica Popescu, Radu Cruciat, Elena Tulei, "On-site Experimental Testing to Study the Vibration of Composite Floors”, 14th Symposium on Experimental Stress Analysis and Materials Testing, Timisoara, 2013
 • Cristian Lucian Ghindea, Ionut Radu Racane, Radu Cruciat, "Dynamic testing of a reinforced concrete road bridge”, 14th Symposium on Experimental Stress Analysis and Materials Testing, Timisoara, 2013
 • Radu Cruciat, Cristian Lucian Ghindea, "Experimental testing of a base isolated model in laboratory conditions”, 14th Symposium on Experimental Stress Analysis and Materials Testing, Timisoara, 2013
 • Cristian Lucian Ghindea, Dan Cretu, Radu Cruciat, Ovidiu Bogdan, "Mechanical and Dynamic Characteristics of Laminated Glass Sheets Used for Staircases”, 14th Symposium on Experimental Stress Analysis and Materials Testing, Timisoara, 2013
 • D. Creţu, "Comentarii privind unele prevederi introduse în codul de proiectare P100-1/2012", revista Review AICPS nr. 1-2/2013, ISSN 2067-4546, 13 pagini, 162-174 [PPT]
 • O. Bogdan, D. Creţu, "Aspecte privind calculul încărcărilor din vânt la panourile fotovoltaice", revista Review AICPS nr. 1-2/2013, ISSN 2067-4546, 6 pagini, 78-83 [PDF] [PPT]
 • A. Pricopie, D. Creţu, "Atenuarea răspunsului seismic prin amplasarea optimă a amortizorilor vâscoşi". revista Review AICPS nr. 3/2012, ISSN 2067-4546, 18 pagini, 48-54
 • Cristian Lucian Ghindea, Monica Adriana Popescu, "Response of Flexible Structures with Tuned Mass Dampers Acted by Wind", Bulletin of the Transilvania University of Braşov - Series 1, ISSN 2065- 2127, Vol. 5 (54), Special Issue no. 1, 2012, p. 147-154 [PDF]
 • Radu Cruciat, Cristian Ghindea, "Experimental Determination of Dynamic Characteristics of Structures", Mathematical Modelling in Civil Engineering - Scientific Journal of the Technical University of Civil Engineering, ISSN 2066-6926, No. 4, 2012, p. 51-59 [PDF]
 • Ion Simulescu, Irina Lazar, Structural retrofitting of undersized buildings using the optimal control theory, Scientific Bulletin. Series, Mathematical Modeling in Civil Engineering nr. 1/2012 , p.57-76
 • A. Gh. Pricopie, D. Cretu, "Rehabilitation of existing structures by optimal placement of viscous dampers", Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems, IALCEE 2012, Taylor & Francis Group, London, 2013, ISBN 978-0-415-62126-7, p. 1253-1260 [PDF]
 • Dan Ilie CREŢU, Ionuţ Radu RĂCĂNEL, Alexandru ERCUŞI, Passive Control Devices Used to Improve the Dynamic Response of a Footbridge, 5th European Conference on Structural Control (EACS 2012), Genoa, Italy, June 18–20, 2012, paper no. # 062, 8 pg, editors Andrea E. DEL GROSSO, Paolo BASSO
 • Ionuţ Radu RĂCĂNEL, Dan Ilie CREŢU, Costin Stelian MUTU, Behaviour of a Steel Bridge Equipped with Seismic Isolation Devices, 5th European Conference on Structural Control (EACS 2012), Genoa, Italy, June 18–20, 2012, paper no. # 074, 10 pg, editors Andrea E. DEL GROSSO, Paolo BASSO
 • M.G. Vaduva, L.M. Marin, D.I. Creţu, Improving the Seismic Response of Tall Reinforced Concrete Buildings using Buckling Restrained Braces, 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisabona, Portugalia, 24-28 sept. 2012, paper number: 3888, 8 pg.
 • A.Gh. Pricopie, D. Creţu, Rehabilitation of Existing Structures Using Optimal Viscous Damper Placement in the Seismic and Soil Conditions of Romania, 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisabona, Portugalia, 24-28 sept. 2012, paper number: 2764,10 pg.
 • Ovidiu Bogdan, Ion Croitoru, Cristian Ghindea, Dan Creţu, Radu Cruciat, Scara din sticlă a clădirii de birouri Crystal Tower, revista Review AICPS nr. 1-2/2012, ISSN 2067-4546, 4 pagini, 182-185
 • I.R. Racanel, D.I. Creţu, Gheorghe Negoescu, Reduction of the seismic actions effects on road bridges by using passive control devices, FIB Symposium PRAGUE 2011, 8-10 June , pg. 855-858, proceedings vol 2 ISBN 978-80-87158-29-6
 • D.I. Creţu, I.R. Racanel, A.G. Ercusi, Devices used to limit the human induced vibrations of footbridges, FIB Symposium PRAGUE 2011, 8-10 June , pg. 863-866, proceedings vol 2 ISBN 978-80-87158-29-6
 • Dan Creţu, Elena Tulei, Cristian Ghindea, Radu Cruciat, Comportarea la seism a sistemelor de rafturi metalice pentru produse paletizate, revista Review AICPS nr. 3/2011, ISSN 2067-4546, 8 pagini, 3-10
 • Dan Creţu, Comentarii privind calculul barelor din oţel solicitate la întindere, conform EN 1993-1-1, revista Review AICPS nr. 4/2011, ISSN 2067-4546, 10 pagini, 37-46
 • Cristian Ghindea, Dan Creţu, Elena Tulei, Radu Cruciat, „Considerarea actiunilor accidentale prin impact si explozii la proiectarea structurilor”, Conferinta Nationala "Ingineria Cladirilor" , 29-30 septembrie 2011, Bucuresti [PDF]
 • Vlad Ceangu, Dan Creţu, Consideraţii privind metoda spectrului de capacitate adaptiv, Conferinţa naţională “Ingineria clădirilor”, Bucureşti 29-30 septembrie 2011, Editura CONSPRESS, ISBN 978-973-100-186-9, 10 pagini, 179-188
 • Elena Tulei, Dan Creţu, Cristian Ghindea, Radu Cruciat, Consideraţii privind proiectarea structurilor rafturilor metalice în Zone seismice, Conferinţa naţională “Ingineria clădirilor”, Bucureşti 29-30 septembrie 2011, Editura CONSPRESS, ISBN 978-973-100-186-9, 8 pagini, 187-194
 • Dan Creţu, Elena Tulei, Cristian Ghindea, Radu Cruciat , “Vibrations induced by human activities in composite steel floor decks. Case study”, International Symposium “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010”, Istanbul, Turkey, 21-23 September 2010 [PDF]
 • E. Tulei, D. Creţu, C. Ghindea, R. Cruciat , “Efficiency of passive control devices in rehabilitation of a building in the seismic conditions of Romania”, FourteenthEuropean Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, Republic of Macedonia, 30 August - 03 September 2010 [PDF]
 • I.R. Racanel, D.I. Creţu, T. Labis-Creţu, T. Ivanescu, “The use of seismic isolators for improving the seismic response of a concrete bridge structure”, FourteenthEuropean Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, Republic of Macedonia, 30 August - 03 September 2010 [PDF]
 • D. Creţu, E. Tulei, C. Ghindea, R. Cruciat , “Eficienta dispozitivelor pasive de control la reabilitarea seismica a unei cladiri din Bucuresti”, A 4-a Conferinţă Naţională de INGINERIE SEISMICĂ, Bucuresti, 18 decembrie 2009 [PDF] [PPT]
 • G. Vezeanu, Şt. Beţea , “Soluţii alternative pentru structuri din oţel cu contravântuiri centrice”, A 4-a Conferinţă Naţională de INGINERIE SEISMICĂ, Bucuresti, 18 decembrie 2009 [PDF]
 • Nicolai Ţopa, Cristian Ghindea, “Continuizarea placilor peste rosturi la tablierele de poduri pe grinzi simplu rezemate si implicatiile de calcul”, Simpozionul Tendinte Actuale in Domeniul Constructiilor si Urbanism (TADCU), A IV-a a Conferinta Nationala a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, Iasi, 19 – 20 noiembrie 2009 [PDF]
 • D. Cretu, E. Tulei, C. Ghindea, “Aspects regarding the vibrations induced by human activities in composite steel floor decks”, 13th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE) , Ohrid, October14-17, 2009 [PDF]
 • E. Tulei, D. Cretu, D. Lungu, “Study on seismic upgrade of 5 storey reinforced concrete building by Tuned Mass Damper”, PROHITECH 2009 - 1st International Conference "Protection of Historical Buildings", Rome, June 21-24, 2009 [PDF]
 • Dan Cretu, ElenaTulei, Cristian Ghindea, "Consideraţii privind calculul la seism al mansardelor", Revista AICPS, Nr. 1/2009 [PDF]
 • Tulei Elena, Cretu Dan, Ghindea Cristian, “Seismic Rehabilitation of a Reinforced Concrete Framed Structure by the Use of Tuned Mass Dampers and Viscous Dampers”, Proceedings of the International Conference "Constructions 2008“, Cluj, 9 - 10 mai 2008, ISSN 1221-5848 [PDF]
 • Cristian Ghindea, Nicolai Topa, “Inertial Damping at Systems with Additional Mass Using Electric Extensometry”, Scientific Bulletin of TUCEB, Series: Mathematical Modelling in Civil Engineering , nr.1/2008, ISSN-1841-5555 [PDF]
 • Cristian Ghindea, “Raspunsul structurilor cu un nivel dotate cu amortizori cu masa acordata in conditiile seismice din Romania”, Buletinul Stiintific al UTCB, nr.2/2008, ISSN-1224-628X [PDF]
 • Cristian Ghindea, Nicolai Topa, „Studiu de caz asupra unor structuri cu baza izolata”, Lucrarile sesiunii stiintifice CIB 2008, Brasov, 21-22 noiembrie 2008, ISSN 1843-6617 [PDF]
 • Ovidiu Bogdan, Izuru Okawa, "Site effects estimation in Bucharest using medium intensity earthquake motions", Bulletin of the International Institute for Seismology and Earthquake Engineering, no. 42, p. 97-102, 2008
 • Dan Cretu, Sorin Demetriu, "Metode pentru calculul raspunsului seismic in codurile romanesti de proiectare. Comparatii si comentarii", Revista AICPS, Nr. 3/2006 [PDF]
 • Panaite Mazilu, Dumitrel Furis, Dan Cretu, "Comportarea in timp a cosurilor de fum industriale din beton armat", Conferinţa internaţională "Durabilitatea betoanelor si lucrărilor din beton", Bucureşti, Romania, 25 – 30 septembrie 2005 [PDF]
 • E. Tulei, D. Cretu, N. Topa, "Controlul performantelor unei structuri metalice multietajate supuse la actiuni seismice", A 3-a Conferinta Nationala de Inginerie Seismica, Bucuresti, 9 decembrie 2005 [PDF]
 • E. Tulei, D. Cretu, “Estimation of the seismic safety for multistory steel structures by a criterion based on energy”, Bulletin of the Technical University of Civil Engineering of Bucharest, no.1/2004., pp 20-32, ISSN-1582-1536 [PDF]
 • M. Ieremia, C. Traistaru, S. Ginju, "Influenta amortizarii vascoase in analiza dinamica neliniara a unei structuri metalice multietajate", "Cea de a IX-a Conferinta Internationala de Constructii Metalice" - ICMS 2000, Universitatea Politehnica Timisoara, 19-22.10.2000 [PDF]
 • M. Ieremia, S. Ginju, A. Tudorache, Dynamical response of "SCALA" building Bucharest to earthquake motion with finite element method, "A 5-a Conferinta de Elemente Finite si de Frontiera" - ELFIN5, Proceedings, Section 2.2- Application of the Structural Analysis in Civil Engineering, , Universitatea Oradea, 25-27 Mai 2000 [PDF]

  Cursuri si Culegeri de probleme:

 • Dan Viorel Iordache, "Resistance des materiaux", ISBN 978-973-100-217-0, Conspress, Bucuresti, 2012
 • Dan Viorel Iordache, "Rezistenţa materialelor", ISBN 978-973-100-167-8, Conspress, Bucuresti, 2011
 • Ion S. Simulescu, "Lectures in Mechanics of Materials", ISBN 978-973-100-103-6, Conspress, Bucuresti, 2010
 • Elena Tulei, "Rezistenta Materialelor"; vol. 1, ISBN 978-973-100-048-0, Conspress, Bucuresti, 2008
 • Alte lucrari publicate/prezentate:

 • D. Cretu, L. Naum, E. Tulei, "Influenta reducerii înalţimii cosurilor de fum asupra rezistentei acestora la actiunea seismica"; 2009 [PDF]
 • Teze de doctorat si lucrari de disertatie sub conducerea membrilor catedrei:

 • Pricopie Andrei, "Atenuarea Răspunsului Seismic prin Folosirea Amortizoarelor Vâscoase", Teza de doctorat, Conducator de doctorat: prof.dr.ing. Dan Cretu, 2012 [PDF]
 • Biolan Costel, Analiza comportării structurilor cu bază izolată în condiţiile seismice din Romania, Lucrare de disertatie, Indrumator stiintific: prof. dr. ing. Dan Cretu, 2012 [PPT]
 • Radulescu Vlad, Analiza performanței postelastice a sistemelor de bare, Lucrare de disertatie, Indrumator stiintific: conf. dr. ing. Elena Tulei, 2012 [PPT]
 • Popescu Monica Adriana, "Utilizarea amortizorilor cu masă acordată la structuri sensibile la vibraţii din acţiunea vântului", Lucrare de disertatie, Indrumator stiintific: s.l. dr. ing. Cristian Ghindea, 2012 [PPT]
 • Dorina Vișan, "Evaluarea probabilistică a comportării unor elemente simple de beton armat", Lucrare de disertatie, Indrumator stiintific: conf. dr. ing. Ion Simulescu, 2012 [PPT]
 • Iuliana - Irina Stefan, "Vibratii ale planseelor induse de activitati umane", Lucrare de disertatie, Indrumator stiintific: prof. dr. ing. Dan Cretu, 2009 [PDF]
 • Haiducu Adrian, "Sisteme moderne pentru atenuarea efectului actiunii seismice la podurile de sosea", Lucrare de disertatie, Indrumator stiintific: prof. dr. ing. Dan Cretu, 2009 [PDF]
 • Ghindea Cristian Lucian, "Studiul unor metode de atenuare a actiunii seismice asupra constructiilor", Teza de doctorat, Conducator de doctorat: prof.dr.ing. Nicolai Topa, 2009 [PDF]

 

 

COLECTIV

PUBLICATII

DIDACTIC

EVENIMENTE
asas
webmaster: crm@utcb.ro