UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE REZISTENTA MATERIALELOR, PODURI SI TUNELURI

Laboratorul de Rezistenta Materialelor - LRM

asas

D.R.M.P.T.

Colectivul de Rezistenta Materialelor

Colectivul de Poduri si Tuneluri

Centrul de Cercetari Avansate in Rezistenta Materialelor

Centrul de Cercetare "DAN GHIOCEL"

Laboratorul de Rezistenta Materialelor

Contact

ÎNCADRAREA CU PERSONAL A LABORATORULUI DE REZISTENŢA MATERIALELOR

1. prof. dr. ing. Dan CRETU - sef laborator;

2. s. l. dr. ing. Cristian GHINDEA - adjunct sef laborator;

3. conf. dr. ing. Dan IORDACHE - specialist incercari nedistructive, responsabil controlul calitatii;

4. conf. dr. ing. Elena TULEI - laborant studii superioare;

5. asist. ing. Radu CRUCIAT - laborant studii superioare;

6. tehn. Mihail BAZ - tehnician

 

 

 

PERSONAL

PROFILURI INCERCARI

ORGANIGRAMA

PREZENTARE LUCRARI

 

asas
webmaster: crm@utcb.ro